Musikk innvirkning på gambling

Ikke bare forskere, men også de fleste mennesker har en tendens til å akseptere tanken om at musikk har en betydelig innflytelse på flere områder av våre liv. Generelle stemningen, atmosfæren og i noen tilfeller til og med vår trivsel kan påvirkes av visse typer rytme På samme måte kan hastigheten på musikken ikke bli […]