Gambling og musikk

Sporing røttene av gambling og musikk tar oss til samme sted gang på gang. Dette stedet ligger dypt i våre sinn, og er grobunn som gir opphav til vår veldig menneskelig behov for den type underholdning som kan bevege oss utover våre dag-til-dag realitetene i arbeid og rutine. For eksempel, de høye kunst av Opera, […]